Provozní řád – dětský koutek

Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětský koutek využívat nebo osoby, které se v koutku pohybují, včetně dětí, jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.

Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž na webových stránkách.

 

 1. Hlídání dětí v dětském koutku a prostoru kavárny zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.
 2. V dětském koutku je zakázáno se pohybovat ve venkovní obuvi.
 3. Je přísně zakázáno vnášet do dětského koutku věci, předměty či látky, které by mohly
 4. ohrozit život či zdraví osob, ale také nevhodné hračky. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké, např. hračky plyšové.
 5. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na zařízení dětského koutku či majetku cukrárny nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.
 6. Rodiče jsou povinni po použití dětského koutku zajistit uvedení dětského koutku do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
 7. V celém prostoru kavárny je zákaz běhání.
 8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 9. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.
 10. Do cukrárny mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod.
 11. Je zakázáno nosit jídlo a pochutiny do dětského koutku!!
 12. Vstup do dětského koutku je podmíněn konzumací z denní nabídky .

Používání skluzavky je omezeno váhou do 40 kg dítěte.

Dohlédněte prosím, aby Vaše dítě nerušilo ostatní hosty při návštěvě naší kavárny. Rádi bychom, aby se zde všichni hosté cítili příjemně. Děkujeme.

Top